DR_P1
Samlet set

P1 visuel identitet

Team

Radiolytningen er i udvikling. Teknologisk flytter lytningen fra flow til streaming. Og indholdsmæssigt kommer nye formater til. Det medfører blandt andet, at radiolytning går fra baggrund til forgrund. Men også, at radio mere end vane og selskab bliver et aktivt tilvalg; radiokanaler og programmer kan ikke længere nøjes med en stærk auditiv profil, men må stå lige så stærkt visuelt, så valget falder på dem, når det gælder.

Efter flere års arbejde med at optimere P1s programtilbud var der behov for at skærpe P1s visuelle profil, så den kunne bidrage til at styrke P1s brand ( i det hele taget, men ikke mindst dér hvor lytterne træffer deres valg) ved at:
– Understøtte fortællingen om P1 og P1s programmæssige profil
– Give troværdighed til brandet gennem konsistens
– Differentiere P1 tydeligere
– Udgøre en klar brief til dem der arbejder visuelt med brandet ude på redaktionerne

Ud over den designmæssige opdatering af DRs mediebrands, som DR Design varetog i efteråret 2019, har fokus i første omgang været på at strømline alle værtsbilleder for faste programformater – og definere en ny illustrationsstil (særligt til P1s fortællende formater på podcast) med et mere stramt og stringent udtryk.

Fælles for det hele:
1) Hensynet til, at valget oftest træffes på små mobilskærme -> Tæt beskæring, enkelthed i motiver mv.
2) Høj grad af konsistens, bl.a. ved brugen af P1s sekundære farver i baggrund mv.

Værtsbilleder før/efter:
Værtsbilleder før -> Værtsbilleder efter

Illustrationsstil før/efter:
Illustrationsstil før ->